OZ Záchrana 2005

19.03.2009 08:00
20.03.2009 20:00

OZ Záchrana 2005

Katedra Urgentnej medicíny LF UK Bratislava
Vás pozývajú na III. ročník súťaže porádok RZP s medzinírodnou účasťou KARPATY RESCUE 2009
pod názvom

ZÁCHRANÁRI MEDZI NEBOM A ZEMOU

v dňoch 19.-20.marca 2009 v Smoleniciach

Témy kongresu
-letecká záchranná služba ( koordinácia s pozemnými zložkami IZS )
-sekundárny transport kriticky chorých, MIJ
-varia a kazuistiky

http://www.zachrana2005.sk/k_rescue_2009/karpatska_rescue_2009.html