Rescue Rozkoš 2009

23.04.2009
26.04.2009

celorepublikové cvičení pro záchranáře se uskuteční v okolí přehradní nádrže ROZKOŠ u České Skalice

Toto cvičení je určeno pro dobrovolné složky záchranářů, střední a vyšší zdravotnické školy, regionální záchranné služby, Místní skupiny Vodní záchranné služby, horské služby a jiné složky IZS. Počet členů družstva je tři až čtyři. Členem družstva nesmí být lékař.

Účastnit se cvičení mohou osoby s ukončenou povinnou školní docházkou za podmínky, že u osob mladších 18 let zajistí vysílající organizace souhlas zákonného zástupce a doprovod zodpovědné osoby starší 18 let.

Připravenost družstev bude prověřována ve fyzicky náročném terénu, doporučujeme vhodnou obuv a oblečení. Cvičení proběhne za každého počasí.

Pořizování videozáznamu a fotodokumentace je možné, cvičení je přístupné veřejnosti.

Pojištění účastníků zajišťuje vysílající organizace.