Bezpečnostní zajištění předsednictví ČR v Radě EU

Ing. Ondřej Bos – Odbor bezpečnostní politiky MVČR

Plánování a přijetí bezpečnostních opatření tvoří nedílnou součást organizační a logistické přípravy akcí konaných v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Cílem bezpečnostních opatření je především zabezpečení hladkého průběhu akcí konaných v rámci předsednictví na území ČR, zajištění bezpečnosti účastníků těchto akcí a ochrana zdraví a majetku „třetích osob“, které se budou v době konání akcí nacházet na území ČR.

This text will be replaced