Stav a perspektivy zajištění ČR před hrozbou potencionálních epidemií

MUDr. Michael Vít, PhD – Hlavní hygienik a náměstek ministra MZČR

Naše společnost musí čelit mnoha rizikům jako politická a akonomická situace, neočekávaný globální konflikt, zneužití jaderných zbraní, chemické hrozby (Tokijské metro) a biologické hrozby (úmyslné použití a úmyslně nezaviněný výskyt vysoce infekčního onemocnění). Potýkáme se i s novodobými zdravotními hrozbami jako SARS, pandemická chřipka, West-Nile virus, antimikrobiální resistence, HIV/AIDS a jiné sexuálně přenosné nemoci, TBC a hrozba bioterorismu. Jak jsme připraveni?

This text will be replaced