Aktivity EU v krizové připravenosti

MUDr.et Bc. Dana Hlaváčková – Odbor krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR

Česká republika nyní poprvé předsedá Radě EU. Každý z členských států EU si stanovuje pro své předsednictví priority svého působení v této funkci. Vzhledem k tomu, že půlroční období je pro naplnění některých strategických záměrů příliš krátké, sdružují se po sobě jdoucí předsedající země do tzv. TROIKY, tedy trojice předsednických států, jež spolu intenzivněji komunikují a spolupracují na dlouhodobějších prioritách (nyní Francie-ČR-Švédsko). Jedním z hlavních a dlouhodobých úkolů je rovněž zajištění jednotné evropské bezpečnostní strategie, která je v národních podmínkách aplikována do Bezpečnostní strategie ČR (2003).

This text will be replaced