Krizová připravenost zdravotnictví Slovenské republiky

Ing. Anton Tencel – ředitel OKM Ministerstva zdravotnictví SR

Bez organizovanej prípravy zdravotníctva na činnosť v krízových situáciách nie je šanca zvládnuť extrémne nároky na fungovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti hromadne postihnutým osobám následkami udalosti, pre ktorú vznikla a bola vyhlásená krízová situácia, z toho vyplýva požiadavka dosiahnuť a udržať primeranú úroveň krízovej pripravenosti zdravotníctva štátu. Krízová pripravenosť zdravotníctva = garancia štátu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v krízových situáciách. Ustanovuje systém prípravy rezortu na činnosť v krízových situáciách a v mimoriadnych situáciách.

This text will be replaced