Zajištění bezpečnosti 28 LOH v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany

mjr. MVDr. Radoslav Krupka – Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Při zajištění 28. letních olympijských her a následně paralympiády v roce 2004 v Aténách bylo pro případ incidentu s použitím radioaktivních či chemických látek nebo biologických agens rozhodnuto o nasazení části Mnohonárodního praporu chemické, biologické a radiační ochrany NATO k zabezpečení této hromadné akce mimořádného významu. Jádrem jednotky byli příslušníci Armády České republiky a jejím hlavním posláním bylo v případě podezření na CBRN incident zajistit odběr vzorků a provést jejich identifikaci v příslušné laboratoři, dále zajistit na vytipovaných místech rozvinutí dekontaminační linky a zabezpečit dekontaminaci zasažených osob.

This text will be replaced