Lékaři bez hranic – intervence v krizových oblastech

MUDr. Radka Onderková – Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic ( Médecins Sans Frontiéres ) jsou mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. V současné době pracuje ve více než 60 zemích světa s více než 2500 mezinárodními a 23 000 místními pracovníky. Cílem organizace je poskytnutí kvalifikované zdravotní péče populacím, které nemají k lékařské péči přístup. Dalším závazkem organizace je i podávání svědectví o příčinách krizí a situaci v oblastech, kde Lékaři bez hranic pracují . Mimo jiné i za tuto činnost byla organizaci v roce 1999 udělena Nobelova cena za mír.

This text will be replaced