Zdravotnický urgentní zásah v kontaminovaném prostředí

Ing. Pavel Častulík, Csc – VUT Brno, Fakulta chemická

Při konvenčních a nekonvenčních mimořádných událostech je hlavním a urgentním cílem činnosti všech složek integrovaného záchranného systému (IZS) zachránit život co největšího počtu obětí a omezit následky jejich zdravotního postižení. Zejména u nekonvenčních mimořádných událostí spojených s expozicí nebezpečnými chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými látkami (CBRN) a materiály, vystupuje do popředí nejvyšší stupeň naléhavosti okamžité pomoci spojené s účinným přerušením a další zábraně expozice obětí, včetně poskytnutí neodkladné medicínské intervence.

This text will be replaced