Cvičení PANDEMIE 2008 – Pohled z pozice lůžkového zdravotnického zařízení

Ing. Miloslav Beneš – Odd. krizového managementu FN Plzeň

Krizové plánování ve zdravotnictví řeší připravenost právně definovaných subjektů tj. zdravotnictví správních celků a poskytovatelů zdravotní péče zabezpečit v systémových vazbách nezbytnou zdravotní péči. Specifika krizového přístupu spočívá ve schopnosti poskytnout tuto péči v období mimořádné události nebo krizové situace, kdy jejich průvodním jevem je hromadné postižení osob.

This text will be replaced