Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb jsme dobře připraveni na FIS MS LIBEREC 2009?

MUDr. Jana Prattingerová – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Masové akce jsou charakterizovány nárůstem fluktuující populace a zvýšeným rizikem hrozeb pro veřejné zdraví. Jedná se především o závažná importovaná infekční onemocnění a následky náporu na infrastrukturu-ubytování, zásobování potravinami, zdravotnictví. Mimo jiné uvidíte i stav příprav epidemiologické surveillance u příležitosti FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIONSHIPS LIBEREC 2009.

This text will be replaced