Spolupráce velkého zdrav. zařízení se složkami IZS se zaměřením na triage postižených

MUDr. Petr Hubáček – Fakultní nemocnice Olomouc, odd. urgentního příjmu

Dojde-li k závažným poraněním obyvatel, jsou tito po provedeném primárním (případně sekundárním) třídění Zdravotnickou záchrannou službou transportováni do velkého zdravotnického zařízení – krajské nebo fakultní nemocnice. Při příjmu do zdravotnického zařízení jsou tito ranění na speciálních centrech (třídící centra) přetříděni z důvodu stanovení priorit diagnostiky a ošetření. Třídění v nemocničním zařízení probíhá v souladu s pravidly TRIAGE, avšak má oproti třídění v terénu svá specifika.

This text will be replaced