Kurs pro mediky v oboru urgentní medicína a medicína katastrof

Ing. Vlasta Neklapilová – Úrazová nemocnice v Brně

Kurs v oboru urgentní medicíny byl pořádán zdarma odborem krizové připravenosti MZ ČR ve spolupráci s RCS Brno, s.r.o. a NCONZO Brno jako pilotní kurs pro mediky 4. a 5.ročníků LF MU. Cílem kurzu bylo dát studentům komplexní představu o oboru UM a MEKA prostřednictvím účelného skloubení základní teorie s praktickým výcvikem a simulacemi reálných situací ve stylu tzv. zážitkového kurzu.

This text will be replaced