Nemocnice při katastrofě z psychologického pohledu

doc. MUDr. Jarmila Drábková, Csc – FN Motol, odd. chronické resuscitační a intenzivní péče

Na rozdíl od standardních „somatických postupů“ neodkladné péče, přijatého systému START triage, pravidel pro směrování atd. máme v nemocnicích s psychologickým pohledem jen málo vlastních zkušeností. Jsme nabádáni, abychom přesvědčili pacienty i sebe o zajištění bezpečí, o přechodnosti a zvládnutelnosti akutní situace, která vyžaduje nevýznamně odlišný režim a podstatně přísnější disciplínu. Psychosociální intervence na místě zásahu i poté jsou známy a realizovány např. v Hasičském záchranném sboru. V současné době se psychosociální podpora obrací i k profesionálním záchranářům ZZS.

This text will be replaced