Evropská toxikologická střediska a projekt ASHT

prof. MUDr. Daniela Pelclová, Csc. - Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika nemocí z povolání 1. LF UK

Evropská asociace toxikologických středisek a klinických toxikologů byla založena v roce 1964 skupinou lékařů a specialistů zaměřených na léčení otrav s cílem rozšířit znalosti o patofyziologii intoxikací a možnostech léčení všech druhů otrav. Každoročně pořádá kongresy, kde si vyměňují poznatky evropští toxikologové s širokou účastí toxikologů z USA, Austrálie i odjinud. Toxikologů není mnoho, proto se evropští odborníci většinou osobně znají a v případě potřeby vzájemně konzultují prostřednictvím elektronických medií.

This text will be replaced