Systém specializované zdravotní péče v ČR o osoby ozářené

MUDr. Zdenka Fenclová, Csc – 1. LF UK Klinika nemocí z povolání

V současné době mají Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách přesně vymezené indikace i kapacitu pro příjem a poskytování specializované péče ozářeným osobám. V rámci oboru své působnosti jsou metodickými centry pro problematiku zdravotní péče o ozářené a poskytují konzultační a přednáškovou činnost pro ostatní zdravotnická zařízení a organizace využívající při své činnosti jadernou energii nebo ionizující záření.

This text will be replaced