Židle

This text will be replaced


Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
25-ti letý muž nalezen v kuchyni manželkou, asi 2 minuty v bezvědomí, chvíli snad křeče celého těla, nyní zmatený, podobný stav poprvé. Volala manželka.

Vaším úkolem je:
• vyšetřit postiženého
• stanovit pracovní diagnózu
• určit způsob transportu a směrování k definitivnímu ošetření

Místní situace:
A  Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
B  Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
C  Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
D  Doba příletu LZS na místo události je 15 min.

Situace:
Mladý muž při vědomí, sedící v kuchyni na židli, dezorientován všemi směry, osobní anamnéza bez pozoruhodností, na příhodu si přesně nepamatuje. Poslední, na co si vzpomíná je   zalití čaje vodou z poblíž stojící varné konvice. Odmítá ošetření, trvá na podpisu negativního reversu. Po opakovaném, podrobném, vysvětlení situace slovně usměrnitelný, ošetření i transport umožní.

Fyzikální vyšetření:
GCS 4-4-6, SpO2 99 %, glykémie 5.8, TK 160/100, neurologicky bez lateralizace, pokousání jazyka, Pc 160/ireg, dýchání čisté, bez VF, břicho klidné, H+L O, DKK bez otoků,  eschara bříšek 2 prstů PHK
EKG: SVT 160/min., polytopní KES, fenomén R na T, deprese ST-T úseku 5-8 mm I,a VL, V1-6

Cíl úkolu:
Poskytnout PNP u tohoto případu. Zhodnocení situace, řádné odebrání anamnézy, podrobné fyzikální vyšetření, diferenciální diagnostika a identifikace zásahu elektrickým proudem.

Vyřešit situaci pacienta ohroženého maligní arytmií a dalšími komplikacemi, který odmítá ošetření.