plk. Ing. Hanuška

plk. Ing. Hanuška, generální ředitelství českého záchranného sboru

This text will be replaced