Vstupte

This text will be replaced


Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
13:30 - výjezd ke 30-ti leté ženě po pádu s křečemi, bolestí hlavy, pomočením. Praktický lékař odmítl přijet, je na návštěvách. Obtíže od rána, postupně se zhoršující. Je onkologicky nemocná - léčená chemoterapií. Volal manžel.
 
Vaším úkolem je:
• vyšetřit pacientku
• stanovit pracovní diagnózu
• zajistit pacientku a určit směrování k definitivnímu ošetření

Místní situace:
A Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
B Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
D Doba příletu LZS na místo události je 15 min.
 
Situace na místě události:
Pacientka onkologicky léčená pro TU levého prsu (T2, N0, M0, stp. modifikované radikální mastektomii + exenteraci L. axily, sekundární pooperační lymfedém LHK - stp. chemoterapii, hormonální terapii - tč. recidiva, probíhající chemoterapie, před 3 měsíci implantace venózního portu - cestou v. subclavia l. dx., port umístěn v MCL l. dx.).
  Od rána má bolesti hlavy, pomočení, poruchy chůze, kolem 13:00 cukání pravého koutku, porucha hybnosti pravostranných končetin, lehká mnestická afázie. Před příjezdem   posádky opakovaně pád, generalizované křeče končetin, pomočení, cyanóza.

Klinicky:
Pravostranná hemipareza, mnestická afázie, bradypsychie, anxieta, lymfedém LHK, port MCL vpravo, TK 180/100, TF 125/min., sat 95%, DF 20/min., anisokorie (OS širší než OD),   dýchání sklípkové, čisté, AS pravidel., ozvy tiché, šelest 0, břicho měkké, nebolestivé, DKK bez otoků a známek flebitidy, pomočena, pokousaný jazyk, amnézie na okolnosti záchvatu.
 
Cíl úkolu:
1. anamnéza a vyšetření, diagnóza, směrování; 2. onkologický pacient - citlivý přístup; 3. zajištění vstupu pro aplikaci léků za složitější situace.